La composició dels nostres plats pot patir modificacions pel que aquesta informació està en constant revisió
Sol·licita als restaurants el document informatiu sobre al·lèrgens, que prevaldrà davant de qualsevol discrepància amb aquesta versió.